Najbližšie akcie
  • Výcvik v detskej schématerapii - Ida Shaw zvažuje online výcvik, ktorý bude konsekutivne tlmočený do čestiny alebo slovenčiny, podľa pomeru frekventantov. Budem rada, ak mi do mailu napíšete, či máte záujem aj o túto formu výcviku (info@schematerapie.cz).
  • Na rok 2021 plánujeme výcvik v párovej terapii, druhú časť v skupinovej schématerapii a workshopy zamerané na prácu s hnevom, sebepoškodzovaním a komplexnou trauma z pohľadu schématerapie. 1. výcvikový modul v individuální ST.

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska

bol založený MUDr. Beátou Paškovou v decembri 2019 na základe jej dlhodobého záujmu a nadšenia pre schématerapiu. Má jediný cieľ a to zaviesť do českej a slovenskej krajiny tento progresivný psychoterapeutický smer, ktorý vykazuje výraznú účinnosť dokumentovanú vedeckou evidenciou v rade závažných indikacií, vrátane porúch osobnosti.

Vážení priatelia, vážení kolegovia,

Volám sa Beata Pašková. Teší ma.

Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré z mojich úvah a motívov, ktoré ma viedli k založeniu Prvého inštitútu schématerapie Českej republiky a Slovenska (PISČS) a k môjmu záujmu o schématerapii ako takú.

Moja dlhoročná klinická skúsenosť s pacientmi, prevažne s poruchami osobnosti, v Českej republike (Psychiatrické centrum Praha), ale najmä vo Veľkej Británii (Priory Hospital London, Cygnet Health Care UK, Severe personality disorder unit Fulbourn Hospital Cambridge, Personality disorder servis Camden a Islington Londýn), ma priviedla k hľadaniu účinných psychoterapeutických postupov pre túto, často náročnú skupinu pacientov. Výcvik v schématerapii a sebaskúsenosť  prehĺbili moju dôveru v túto  metódu a viedli k presvedčeniu, že je to veľmi efekt&iacu te;vny p rístup pri liečbe mnohých psychických problémov, ktoré nereagujú dostatočne na bežne dostupné psychoterapeutické a farmakologické intervencie. Nejedná sa  len o liečbu porúch osobnosti, najmä Emocionálne nestabilnej ( hraničnej ) poruchy a vážnych následkov psychologickej traumy, ale aj o liečbu chronickej úzkosti a neurotických stavov (najmä takzvaných "jadrových"), dlhotrvajúcich depresívnych stavov, vrátane dystýmie a ďalších.

Čo je schématerapia

Schématerapia je relatívne nový intergatívny psychoterapeutický smer zameraný na liečbu zložitých a chronických osobnostných problémov, najmä porúch osobnosti, ako aj chronických depresívnych stavov a komplexnej traumy. V poslednom období sa uplatňuje aj v oblasti porúch príjmu potravy, v párovej terapii alebo vo forenznej psychológii.

Kontakt

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
riaditeľka Inštitútu
ISST certifikát tréner - supervizor
+420 722 944 817
Tamara Vlasáková
koordinátorka institutu
+420 603 945 122
Joan Farrell, Ph.D.
externá lektorka
ISST certifikát tréner - supervízor
Ida Shaw, MA
externá lektorka
ISST certifikát tréner - supervízor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Inštitútu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Inštitútu

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska je akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu