Supervízie a ratingy nahrávok budú poskytované v slovenčine lektorkami Inštitútu online alebo osobne. Viac informácií získate na výcviku.

 

Supervízie v angličtine povedú Joan Farrell a Ida Shaw.

Budú prebiehať taktiež online a cena je na dohode medzi lektorkami a záujemcami.