MUDr. Beata Pašková
riaditeľka Inštitútu
ISST certifikát tréner - supervizor
Tamara Vlasáková
koordinátorka institutu
Joan Farrell, Ph.D.
externá lektorka
ISST certifikát tréner - supervízor
Ida Shaw, MA
externá lektorka
ISST certifikát tréner - supervízor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Inštitútu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Inštitútu
Dr. Hilary Kloss
členka Institutu
Dr. Désirée Gonzalo, PhD
členka Institutu
MUDr. Milan Drozd
člen Institutu

Kontakt

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska je akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu