Niečo viac o Inštitúte

Prvý inštitút schématerapie Českej republiky a Slovenska (PISČS) je akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu -  ISST.  ISST akreditáciu sme získali v októbri 2018 (zobraziť certifikát).

Primárnym cieľom PISČS je zaviesť túto inovatívnu psychoterapeutickú metódu pre Českú republiku a Slovensko a viesť výcviky  v rodnom jazyku.

Inštitút je akreditovaný ako školiace stredisko pre výcvik v individuálnej schématerapii, ale organizuje aj výcviky v iných subšpecializáciách, napr. v skupinovej , párovej či detskej schématerapii.

Iné činnosti PISČS:

 • Workshopy so zameraním na určité problémy alebo techniky.
 • Poskytovanie supervízie a hodnotenie audio a video záznamov pre frekventantov výcviku.
 • Sprostredkovanie a distribúcia literatúry, formulárov, dotazníkov a iných materiálov vhodných a nevyhnutných pre prax schématerapeuta.
 • Prezentácia zaujímavých zahraničných hostí, špecialistov v oblasti schématerapie, porúch osobnosti, atď.

Otvorenie PISČS a prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. -  13. Apríl 2019.

Bolo  mojou veľkou cťou privítať vedúce osobnosti svetovej schématerapie, zakladateľky skupinovej schématerapie a  autorky základnej literatúry v odbore, Joan Farrell a Idu Shaw, ktoré láskavo prijali miesta lektoriek v našom Inštitúte.

O mne

Vážení priatelia, vážení kolegovia,

Volám sa Beata Pašková. Teší ma.

Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré z mojich úvah a motívov, ktoré ma viedli k založeniu Prvého inštitútu schématerapie Českej republiky a Slovenska (PISČS) a k môjmu záujmu o schématerapii ako takú.

Moja dlhoročná klinická skúsenosť s pacientmi, prevažne s poruchami osobnosti, v Českej republike (Psychiatrické centrum Praha), ale najmä vo Veľkej Británii (Priory Hospital London, Cygnet Health Care UK, Severe personality disorder unit Fulbourn Hospital Cambridge, Personality disorder servis Camden a Islington Londýn), ma priviedla k hľadaniu účinných psychoterapeutických postupov pre túto, často náročnú skupinu pacientov. Výcvik v schématerapii a sebaskúsenosť  prehĺbili moju dôveru v túto  metódu a viedli k presvedčeniu, že je to veľmi efekt&iacu te;vny p rístup pri liečbe mnohých psychických problémov, ktoré nereagujú dostatočne na bežne dostupné psychoterapeutické a farmakologické intervencie. Nejedná sa  len o liečbu porúch osobnosti, najmä Emocionálne nestabilnej ( hraničnej ) poruchy a vážnych následkov psychologickej traumy, ale aj o liečbu chronickej úzkosti a neurotických stavov (najmä takzvaných "jadrových"), dlhotrvajúcich depresívnych stavov, vrátane dystýmie a ďalších.

Môj obdiv si získal spôsob, akým zakladateľ schématerapie, americký psychológ Jeffrey Young vyvinul a obohatil koncept Kognitívnej behaviorálnej terapie (KBT). Jeffrey Young synergickým spôsobom integroval techniky KBT s prvkami z iných terapeutických a psychologických modelov, ako je Gestalt terapia, teória väzby ( attachmentu ), teória objektných vzťahov a niekoľko ďalších smerov, vrátane neopsychoanalytických.  Štruktúra schématerapie a jej postupov mi pripadá veľmi zmysluplná a logická, dáva mi hlboký zmysel, zodpovedá mojej skúsenosti terapeuta, vrátane skúsenosti z terapeutických neúspechov lekcií a  odpovedá na mnoho otázok, na ktoré som hľadala odpovede roky.

Nadchýna ma, ako Jeffrey Young prepojil všetko v jednoduchom, zrozumiteľnom, hravom a prístupnom jazyku modelu. Moje nadšenie tiež vyplýva zo skutočnosti, že schématerapia (na rozdiel od niektorých kognitívnych a behaviorálnych prístupov) kladie značný dôraz na autenticitu a vrelosť  terapeuta, čo sú prvky terapeutického vzťahu, ktoré som vždy vyzdvihovala a považovala za predpoklad úspešnej psychoterapie. Založením PISČS  sa s vami chcem podeliť o poznanie, že práca s touto metódou je nielen veľmi terapeuticky efektívna, ale tiež prináša veľk&ua cute; radosť a uspokojenie.

Srdečne pozdravujem a teším sa na stretnutie v PISČS,

Beata

Moja profesionálna cesta

Krátke fakty

 • Štúdium medicíny som začala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ukončila  na 2. lekárskej fakulte  Karlovy Univerzity v Prahe, kde som promovala v r. 1992.
 • Základné psychiatrické a psychoterapeutické vzdelanie som získala najmä v priebehu pôsobenia v Psychiatrickom centre Praha v rokoch 1995-2005, popri 1. a 2. atestácii z psychiatrie,aj vo výcviku SUR a KBT. 

Od roku 2005 žijem a pracujem v Británii.

 • V súčasnej dobe vediem ženské oddelenie Porúch osobnosti v Cygnet Hospital v Coventry, UK.

Predchádzajúce skúsenosti:

 • Honorary Schematherapist Personality Disorder Service Camden and Islington, Londýn
 • Consultant Psychiatrist Female High Dependency Unit Priory Hospital, neskôr Elysium Healthcare, Potters Bar, Londýn
 • Consultant Psychiatrist Severe Personality Disorder Unit, Fulbourn Hospital Cambridge
 • Associate Specialist Female Medium Secure Unit and Female Challenging Behaviour Unit, Cygnet Hospital, Stevenage

Moja cesta k schématerapii

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného zoznamu, otázka porúch osobnosti, najmä hraničnej, sa prepletá veľkou časťou môjho profesionálneho života. Dostala som sa bližšie k tejto skupine klientov už  Psychiatrickom Centra Praha, kde som pracovala pod vedením prof. Praška.

Hoci zo začiatku vo mne vzbudzovala táto skupina klientov, tj. väčšinou klientiek, obavy, nechuť, často pocit bezmocnosti, postupne mi  prirástla k srdcu. Vyššie uvedené emócie ma viedli nakoniec k tomu, že som bola stále viac schopná vnímať ich potreby, čím sa prehĺbil môj profesionálny záujem a začala som  hľadať najúčinnejšie spôsoby pomoci a liečby.  Postupne som absolvovala vo Veľkej Británii výcvik v dialekticko-behaviorálnej terapii (DBT) Marshy Linehanovej, ktorú som praktikovala niekoľko rokov, a to najmä v nemocnici Cygnet Hospital Stevenage. Hoci často účinná, nedokázala však plne uspokojiť moju predstavu o liečbe porúch osobnosti a psychologickej traumy.  To bol dôvod, prečo som sa rozhodla začať s výcvikom  v schématerapii v roku 2012. Počas mojej práce na oddelení ťažkých porúch osobnosti vo Fulbourn Hospital Cambridge som tiež dokončila aj teoretickú časť výcviku v MBT ( Mentalisation based therapy ) P. Fonadyho a A. Batemana. Aj keď považujem vyššie uvedené modely za veľmi dobré, s kvalitnými vedeckými dôkazmi, nakoniec mi osobne pripadá schéma terapia ako najzmysluplnejšia. Je to možno aj tým, že je veľmi kompatibilná s mojou vlastnou osobnosťou.

Kontakt

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska,

Terapie osobnosti s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10

info@schematerapie.cz

MUDr. Beata Pašková
riaditeľka Inštitútu
ISST certifikát tréner - supervizor
Tamara Vlasáková
koordinátorka institutu
Joan Farrell, Ph.D.
externá lektorka
ISST certifikát tréner - supervízor
Ida Shaw, MA
externá lektorka
ISST certifikát tréner - supervízor
Mgr. Stanislava Šaffová
lektorka Inštitútu
ISST pokročilý certifikát v ST
PhDr. Viera Páleníková
členka Inštitútu
Dr. Hilary Kloss
členka Institutu
Dr. Désirée Gonzalo, PhD
členka Institutu
MUDr. Milan Drozd
člen Institutu

Prvý Inštitút Schématerapie Českej republiky a Slovenska je akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu